SODYUM LİGNO SÜLFONAT

Görünüm:

 Açık kahverengi Toz

CAS No:

 8061-51-6

Moleküler Formülü:

 C₂₀H₂₄Na₂O₁₀S₂

Kimyasal Adı:

 Lignosülfonik Asit Sodyum Tuzu

Kuru Madde:

 % 96 - 98

Ph:

 4 - 5

Nem:

 % 3 - 6

Kül Oranı:

 %17 - 19

Suda Çözünmeyen Madde Oranı:

 Max % 0,2

Depolama Koşulu:

 Serin, havalandırılmış ve nemsiz ortamda kapalı ambalajda depolanmalıdır.

 

Sodyum Ligno Sülfonat

Sarı, kahverengi renkli toz şeklinde görülen Sodyum Ligno Sülfonat formülü 9H10O2, C10H12O3 ve C11H14O4 şeklinde ifade edilir. Sodyum Ligno Sülfonat yüksek molekül ağırlıklı polimerlerin anyonik sürfaktanları, korbolsil ve sülfo grubu bakımından oldukça zengindir. Tamamen toz şeklinde yapısı nedeniyle suda yüksek oranda çözülme imkanına sahiptir. Sodyum Ligno Sülfonat yem katkı maddesi, tarımsal gübreleme, inşaat sektörü, çimento katkı maddesi olarak sıklıkla kullanılır.

Sodyum Ligno Sülfonat Nedir?

Sodyum Ligno Sülfonat, Lignin Sülfonatın ve sodyum bileşiğinden oluşur. Sodyum Ligno Sülfonat MSDS adı, Lignosülfonik Asit Sodyum Tuzu şeklinde ifade edilir. Molekül ağırlığı 534.5 g/mol olup, 8061-51-6 CAS numarasına sahiptir.

Sodyum Ligno Sülfonat kimyasalında normal şartlarda, biyolojik olarak balçık dispersiyonu özelliği görülür. Polimerik özelliği sayesinde Çinko ve Kalsiyum ile kararlı kompleks bileşikler oluşturabilir. Bu özellikleri bakımından çimento üretiminde sıklıkla kullanılır.

Sodyum Ligno Sülfonat oluşturulması için, Kalsiyum Bisülfit hamurlaştırma işlemi sonrasında Lingin ile reaksiyonu gerçekleştirilir. Elde edilen Kalsiyum Oksit su ile çözelti haline getirilerek, kireç sütü eklenir. Ardından çözeltiye Sülfirik Asit eklenir.

Çözeltiden Kalsiyum Sülfat süzülerek ayrılır. Elde edilen kaliyum Lignosülfonat, Sodyum Karbonat ile reaksiyona sokulduğunda Sodyum Ligno Sülfonat elde edilir.

Sodyum Ligno Sülfonat Nerede Kullanılır?

İnorganik hidroksiterle ve aminler ile reaksiyona girme özelliğine sahip Sodyum Ligno Sülfonat, bu özelliği sayesinde birçok alanda kullanılma imkanına sahiptir. Sodyum Ligno Sülfonat kullanım alanları;

- Çimento içerisindeki suyun azaltılması amacıyla, çimento üretiminde kullanılır. Sodyum Ligno Sülfonat sayesinde çimentoyu oluşturan karışımın içindeki suyun azaltılması sonucunda, karışım içe çökme yapmaz. Bu durum daha az çimento kullanımına olanak verir.

- Sondaj çamurunun viskozitesini azaltmak için, petrol sondajlama işlemlerinde Sodyum Ligno Sülfonat kullanılır. Bu sayede çamurun hareketliliği azaltılır.

- Beton süperplastikleştirici olarak kullanıldığında, Proksiasetik Asit sayesinde sülformetilasyonun hızlanması sağlanır.

- Topraklı tarımda fotosentetik yapraklı besin maddelerinde gübre olarak kullanılır.

- Su temizleyici ve su arıtma maddesi olarak su şartlandırma sektöründe dispersiyon ajanı görevini üstlenir.

 -Su azaltma etkisi ve yüzey aktif madde özelliği sayesinde Sodyum Ligno Sülfonat hem hidrofilik hem de hidrofobik özellik taşır. Hidrofilik gruplar özelliği sayesinde farklı yapıya sahip iyonları ayırabilir. Bu sayede suyun azalmasına katkı sağlar.

Sodyum Ligno Sülfonat Ne İşe Yarar?

Sodyum Ligno Sülfonat iyi sörf aktivitesine ve anyonik yüzey aktif madde olma özelliğine sahiptir. Yüksek dağıtma özelliği sayesinde yapı kimyasallarında yoğun olarak kullanılır. Çimento sanayinde ve beton işlemlerinde yoğun olarak kullanılan Sodyum Ligno Sülfonat, betonun ihtiyaç duyduğu su ihtiyacını düşürerek akışkanlığının artırmasına katkı sağlar. Bu sayede betonun dayanıklılığı da arttırılır. Ham çamur bulamacının vzikotesini arttırarak, öğütme işlemine katkı sağlar. Bu sayede petrol sondajlarında faydalıdır.

Sodyum Ligno Sülfonat tarım sektöründe kullanıldığında, bitkilerin gövde yapısında ve hücre duvarında dirençli dokular oluşturarak, bitkiyi korumaya ve gelişmesine yardımcı olur.

Sodyum ligno sülfonat nasıl kullanılır?

Sodyum ligno sülfonat, suda çözülebilen bir bileşik olduğu için, genellikle suda çözülebilir şekillerde (örneğin, toz, granül veya çözelti şeklinde) satılır ve bu şekillerde kullanılır. Sodyum ligno sülfonatın kullanımı, kullanım alanına ve amaçlarına göre değişebilir. Aşağıda, sodyum ligno sülfonatın bazı kullanım alanları ve bu alanlarda nasıl kullanılabileceğine dair bazı örnekler verilmiştir:

 • Su arıtma: Sodyum ligno sülfonat, su arıtma işlemlerinde kullanılabilir. Örneğin, sodyum ligno sülfonat, suda çözünürlüğü düşük olan maddelerin suda çözünmesini ve kolayca uzaklaştırılmasını sağlar. Bu nedenle, sodyum ligno sülfonat, su arıtma tesislerinde kullanılır ve suyun kalitesini artırmaya yardımcı olur.
 • Endüstriyel atık su arıtma: Sodyum ligno sülfonat, endüstriyel atık su arıtma işlemlerinde de kullanılabilir. Örneğin, sodyum ligno sülfonat, endüstriyel atık suların içinde bulunan minerallerin suda çözünmesini ve kolayca uzaklaştırılmasını sağlar. Bu nedenle, sodyum ligno sülfonat, endüstriyel atık su arıtma tesislerinde kullanılır ve atık suların kalitesini artırmaya yardımcı olur.
 • Petrokimya endüstrisi: Sodyum ligno sülfonat, petrokimya endüstrisinde de kullanılabilir. Örneğin, sodyum ligno sülfonat, petrol ürünlerinin içinde bulunan minerallerin suda çözünmesini ve kolayca uzaklaştırılmasını sağlar. Bu nedenle, sodyum ligno sülfonat, petrokimya endüstrisinde kullanılır ve üretilen ürünlerin kalitesini artırmaya yardımcı olur.
 • Gıda endüstrisi: Sodyum ligno sülfonat, gıda endüstrisinde de kullanılabilir. Örneğin, sodyum ligno sülfonat, gıda ürünlerinin üretim sırasında oluşan atıkların (örneğin, tütün, çay, kahve, meyve ve sebzeler) suda çözünmesini ve kolayca uzaklaştırılmasını sağlar. Bu nedenle, sodyum ligno sülfonat, gıda endüstrisinde kullanılır ve atık miktarını azaltmaya yardımcı olur.
 • Tarım ve ormancılık: Sodyum ligno sülfonat, tarım ve ormancılık alanlarında da kullanılabilir. Örneğin, sodyum ligno sülfonat, toprakta bulunan minerallerin suda çözünmesini ve kolayca uzaklaştırılmasını sağlar. Bu nedenle, sodyum ligno sülfonat, tarım ve ormancılık alanlarında kullanılır ve toprağın verimliliğini artırmaya yardımcı olur.
 • Deterjanlar, kozmetikler ve temizlik ürünleri: Sodyum ligno sülfonat, yüzey aktif özelliklere sahip bir bileşiktir ve bu nedenle, deterjanlar, kozmetikler ve temizlik ürünlerinde de kullanılabilir. Örneğin, sodyum ligno sülfonat, su ile yağ ve diğer hidrofilik ve hidrofobik maddeler arasında emülsiyon (karışım) oluşturma kabiliyetine sahiptir. Bu nedenle, sodyum ligno sülfonat, deterjanlar, kozmetikler ve temizlik ürünlerinde kullanılır ve ürünlerin etkili bir şekilde çalışmasını sağlar.
 • Sodyum ligno sülfonatın dozajı, kullanım alanına ve amaçlarına göre değişebilir. Örneğin, su arıtma işlemlerinde, sodyum ligno sülfonatın dozajı, sudaki minerallerin konsantrasyonuna göre ayarlanır. Deterjanlar, kozmetikler ve temizlik ürünlerinde ise, sodyum ligno sülfonatının dozajı, ürünlerin kullanım amaçlarına göre ayarlanır. Örneğin, çamaşır deterjanında sodyum ligno sülfonatın dozajı, çamaşırların kirliliğine göre ayarlanır. Ayrıca, sodyum ligno sülfonatın dozajı, kullanılacağı ortamın (örneğin, suyun pH değeri) ve diğer koşullarının (örneğin, su sıcaklığı) da dikkate alınarak belirlenir.

  Sodyum ligno sülfonatın kullanımı sırasında, ürünün doğru dozajının kullanılması ve güvenliği konusunda uygun önlemlerin alınması önemlidir. Örneğin, sodyum ligno sülfonatın doğrudan cilt veya mukoza ile temasından kaçınılması gerekir. Eğer cilt veya mukoza ile temas olmuşsa, hemen bol su ile yıkanmalıdır. Ayrıca, sodyum ligno sülfonatın doğrudan gözlerle temasından kaçınılması gerekir. Eğer gözlerle temas olmuşsa, hemen bol su ile yıkanmalı ve doktor muayenesi yaptırılmalıdır. Sodyum ligno sülfonatın toksik etkilerine dair bilgi sahibi olunmalıdır ve ürünün doğru şekilde kullanılması ve saklanması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Sodyum ligno sülfonat kullanım alanları nerelerdir?

Sodyum lignosülfonat (sodium lignosulfonate) bir ara madde olarak yaygın olarak kullanılır. Özellikle inşaat sektöründe beton katkı maddesi olarak kullanılır ve betonun katılaşma sürecini yavaşlatır ve betonun daha az su buharı üretmesine yardımcı olur. Ayrıca, sodyum lignosülfonat toprak koşullarını iyileştirir ve toprağın nemini korur.Sodyum lignosülfonat ayrıca, inorganik ve organik maddelerin çözünürlüğünü arttırmak ve sıvıların yoğunluğunu azaltmak için de kullanılır. Örneğin, tarım sektöründe, sodyum lignosülfonat gübrelerin suda çözünürlüğünü arttırmak ve toprağa nüfuz etmesini kolaylaştırmak için kullanılır.Sodyum lignosülfonat ayrıca, boyaların ve kaplamaların dayanıklılığını arttırmak ve nem emme özelliğini iyileştirmek için de kullanılır. Örneğin, duvar kağıtlarında nem emme özelliğini iyileştirmek için kullanılır.Sodyum lignosülfonat ayrıca, kimyasal işleme sektöründe, suda çözünmeyen bileşikleri çözümleme için kullanılır. Örneğin, madencilik sektöründe, minerallerin suda çözünürlüğünü arttırmak için kullanılır.Sodyum lignosülfonat ayrıca, kozmetik ürünlerde köpük oluşturmak ve cilt nemliliğini sağlamak için de kullanılır.Bu sadece bazı örneklerdir ve sodyum lignosülfonat birçok farklı alanda kullanılabilir. Ancak, bu madde özellikle inşaat sektöründe, tarım sektöründe, kimyasal işleme sektöründe ve kozmetik ürünlerinde yaygın olarak kullanılır.

Sodyum lignosülfonat (sodium lignosulfonate) bir ara madde olarak yaygın olarak kullanılır ve birçok farklı sektörde kullanılabilir. Ancak, bu madde özellikle aşağıdaki sektörlerde yaygın olarak kullanılır:

 • İnşaat sektörü: Sodyum lignosülfonat beton katkı maddesi olarak kullanılır ve betonun katılaşma sürecini yavaşlatır ve betonun daha az su buharı üretmesine yardımcı olur.
 • Tarım sektörü: Sodyum lignosülfonat gübrelerin suda çözünürlüğünü arttırmak ve toprağa nüfuz etmesini kolaylaştırmak için kullanılır.
 • Kimyasal işleme sektörü: Sodyum lignosülfonat, suda çözünmeyen bileşikleri çözümleme için kullanılır. Örneğin, madencilik sektöründe, minerallerin suda çözünürlüğünü arttırmak için kullanılır.
 • Kozmetik ürünleri sektörü: Sodyum lignosülfonat kozmetik ürünlerde köpük oluşturmak ve cilt nemliliğini sağlamak için kullanılır.
 • Bu sadece bazı örneklerdir ve sodyum lignosülfonat birçok farklı sektörde de kullanılabilir.

Sodyum Ligno Sülfonat Bitkilerde Nasıl Kullanılır?

Sodyum Ligno Sülfonat içerisinde bulunan Lignin, bitkinin odunsu yapısını oluşturan selüloz ile birlikte dayanıklılığını arttıran etken maddedir. Bu sayede kimyasal gübre olarak kullanıldığında, bitkiler dış etmenlere karşı daha dayanıklı hale getiriler. Olgun bir ağaç yapısında %18 ile %38 arasında lignin maddesi bulunur. Lignin aynı zamanda otsu bitkilerde bolca bulunur.Sodyum Ligno Sülfonat gübresi toprağa uygulandığında, toprağın kükürt ve azot ihtiyacını giderir. Özellikle kireçli alkali ve nötr topraklarda verimliliği arttırır. Uzun süre kullanımlarda toprakta ki asit miktarını artırır. Bu nedenle Sodyum Ligno Sülfonat içerikli gübreler asitli topraklarda kullanılmamalıdır.Sodyum lignosülfonat (sodium lignosulfonate), tarım sektöründe gübrelerin suda çözünürlüğünü arttırmak ve toprağa nüfuz etmesini kolaylaştırmak için kullanılır. Bu madde ayrıca toprak koşullarını iyileştirir ve toprağın nemini korur.Sodyum lignosülfonat bitkilerin büyüme ve gelişmesine yardımcı olabilir, ancak aşırı miktarda kullanımı bitkilere zarar verebilir. Bu nedenle, sodyum lignosülfonatın doğru miktarda kullanımı önemlidir.Sodyum lignosülfonatı bitkilere uygulamak için, öncelikle gübre üreticisinin önerdiği dozaj ölçümlerine uygun olarak maddeyi çözünür hale getirin. Daha sonra, bu çözeltiyi bitki lehine gübreleme makinesiyle veya elle bitkilere uygulayabilirsiniz. Önemli olan, bitkilere gereken miktarda sodyum lignosülfonat uygulamak ve aşırı dozajdan kaçınmaktır.Ayrıca, sodyum lignosülfonatı bitkilere uygulamadan önce toprağın pH değerini ölçmek ve gerekiyorsa pH değerini düzgün bir seviyeye getirmek önemlidir. Bu, bitkilerin maddeyi daha etkin bir şekilde kullanmasını ve daha iyi bir verim alınmasını sağlar.

Özet
:
Sodyum Ligno Sülfonat Sarı, kahverengi renkli toz şeklinde görülen Sodyum Ligno Sülfonat formülü 9H10O2, C10H12O3 ve C11H14O4 şeklinde ifade edilir. Sodyum Ligno Sülfonat yüksek molekül ağırlıklı polimerlerin anyonik sürfaktanları, korbolsil ve sülfo grubu bakımından oldukça zengindir. Tamamen toz şeklinde yapısı nedeniyle suda yüksek oranda çözülme imkanına sahiptir. Sodyum Ligno Sülfonat yem katkı maddesi, tarımsal gübreleme, inşaat sektörü, çimento katkı maddesi olarak sıklıkla kullanılır.
X