Ürünler

POLİKARBOKSİLAT KIVAM KORUYUCU 525

POLİKARBOKSİLAT KIVAM KORUYUCU 525

POLİKARBOKSİLAT KIVAM KORUYUCU 525

Ürün Bilgisi:

POLİKATBOKSİLAT KIVAM KORUYUCU

ANT SLP-525

Yüksek Oranda Kıvam Koruyucu. 

Çimento esaslı malzemelerde çok yüksek oranda karışım suyunu azaltan ve yüksek oranda akışkanlık özelliği kazandıran. Beton katkıları içerisinde kullanılan hammaddedir.

Katı Madde Oranı: % 50

AMBALAJ ŞEKLİ:

  • 1.150 Kg IBC
  • Dökme Tanker.

POLİKATBOKSİLAT KIVAM KORUYUCU

ANT SLP-525

Yüksek Oranda Kıvam Koruyucu. 

Çimento esaslı malzemelerde çok yüksek oranda karışım suyunu azaltan ve yüksek oranda akışkanlık özelliği kazandıran. Beton katkıları içerisinde kullanılan hammaddedir.

Kendiliğinden Yerleşen Beton (KYB), sahip olduğu yüksek akıcılık ve aynı zamanda ayrışma direnci özellikleri sayesinde, hazır beton sektöründe gün geçtikçe artan oranda kullanılmaktadır. Özellikle polikarboksilat esaslı süper akışkanlaştırıcı katkılar KYB üretiminin vazgeçilmez bileşenleri arasındadır. Kimyasal yapıları gereği sınırsız modifikasyon olanağı bulunan polikarboksilat kökenli süper akışkanlaştırıcılar, hazır beton sektöründe kendiliğinden yerleşebilirliği uzun süre koruma ihtiyacına cevap verebilmektedir. Bu çalışma kapsamında piyasadan temin edilen 3 farklı polikarboksilat esaslı süper akışkanlaştırıcının taze çimento hamurunun reolojik davranışına etkileri incelenmiştir. Elde edilen veriler değerlendirilerek, etkili akışkanlık sağlama ve işlenebilirliği koruma açılarından en uygun süperakışkanlaştırıcı seçilmiştir. Bu katkı kullanılarak 2 farklı su-çimento (S/Ç) oranında KYB üretimi gerçekleştirilmiştir. Taze betonun yayılma çapı, 500 mm yayılma çapına ulaşma süresi (T500 süresi) ve Lkutusu geçiş yeteneği ölçülmüştür. KYB’lerin 3, 7 ve 28 günlük basınç ve yarmada çekme dayanımları da test edilerek mekanik performansları değerlendirilmiştir. Sonuçlar, reolojik açıdan uygun bir polikarboksilat esaslı süper akışkanlaştırıcı katkı seçilmesi durumunda, kendiliğinden yerleşebilirliğini 1 saat koruyan C30/37 sınıfı beton üretilebileceğini göstermiştir.

Hazır beton sektöründe KYB’nin sahip olduğu akıcılığı ve reolojik davranışı, uygulama alanına taşınması ve bu esnada geçecek süre boyunca koruması istenir. Taze beton reolojisi ihtiyaçlar doğrultusunda kontrol edilebilirse, kalıba yerleştirme aşamasında KYB’nin sağlayacağı yüksek sıkışma derecesi ve doluluk oranı sertleşmiş beton özelliklerini de olumlu etkileyecektir (Yousaf vd., 2013). KYB reolojisini kontrolde en önemli bileşen süperakışkanlaştırıcı katkılardır. Çünkü, bu katkılar hem betonun erken yaşlarda işlenebilirliğinin korunmasını sağlayabilmekte hem de S/Ç oranını azaltarak sertleşmiş betonun mekanik özelliklerini geliştirmektedir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ:

  • 1.150 Kg IBC
  • Dökme Tanker.
X